18

Kwi

Kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej

W dniu 15 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzowa. Rada dyskutowała o szansach dla młodych ludzi na rozpoczęcie swojego biznesu w mieście. Chorzów- szansą dla młodych. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół wyższych[…]

02

Kwi

Poprawki do projektu Stadionu

Moi Drodzy, informujemy, że firma GMT Sp. z o.o., projektant stadionu miejskiego, przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, w dniu wczorajszym, przekazała Centrum Przedsiębiorczości poprawki do projektu. Dziękujemy projektantom za terminowe wywiązanie się ze swoich zobowiązań i deklaracji.[…]