Centrum Przedsiębiorczości wspiera lokalny biznes poprzez pozyskiwanie środków na organizację specjalistycznych szkoleń i konferencji dla Przedsiębiorców. Prowadzimy również doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i fundusz poręczeniowy, który umożliwia założenie własnej firmy przy wykorzystaniu programów i środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy. Oferujemy organizację imprez, kampanii reklamowych oraz pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne na rozwój przedsiębiorczości w formie wniosków unijnych i ministerialnych, a także tworzenie dokumentacji do pozyskiwania finansowania w ramach dostępnych w Polsce mechanizmów finansowych.

Jesteśmy elastyczni, kreatywni i otwarci na wszelkie formy współpracy.

Centrum Przedsiębiorczości to Kompetencja, Solidność w działaniu, Wiedza i Doświadczenie.

Zapraszamy do współpracy.