Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zmian dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego “Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie obejmująca przebudowę stadionu wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną”.

W załączniku przesyłamy wszystkie niezbędne dokumenty.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szczegółowy opis zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy