Niezaprzeczalnym walorem i umiejętnością, która warunkuje prowadzenie działalności gospodarczej, firmy, przedsiębiorstwa i wielu innych aktywności w tym obszarze, jest umiejętność współpracy. Wychodząc naprzeciw takiemu wyzwaniu, stworzyliśmy projekt pod nazwą „ Poranna kawa z biznesem”, który jest cyklem spotkań Przedsiębiorców z terenu naszego Miasta oraz ościennych Miast. Nasze spotkania stały się okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany ofert i doświadczeń, integracji środowiska gospodarczego Chorzowa, a również jak się okazało, miejscem spotkań koleżeńskich, Przedsiębiorców działających w różnych branżach. Organizując od 2018 roku cykliczne spotkania w ramach tego projektu, mieliśmy na uwadze również wprowadzenie do programu spotkań elementu edukacyjnego, który mógłby w znaczący sposób przybliżyć uczestnikom codzienną pragmatykę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dbamy o to , żeby na każdym spotkaniu pojawiła się merytoryczna prelekcja i spotkanie z ekspertem oraz panel dyskusyjny dotyczący aspektów biznesowych.

Jeżeli, Drogi Przedsiębiorco, dysponujesz pewnym czasem raz w miesiącu, chcesz nawiązać nowe kontakty biznesowe, chcesz dowiedzieć się i podyskutować o nowych trendach i zjawiskach w środowisku gospodarczym, poznać nowe przepisy i regulacje i być z Nami, to koniecznie zapraszamy Cię do uczestnictwa w naszym cyklu „Poranna Kawa z Biznesem”

 

Spotykamy się raz w miesiącu w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Wolności 61 w Chorzowie, a informacje dotyczące terminów znajdziesz na stronie internetowej www.cp.pl oraz profilu Centrum Przedsiębiorczości na FB.