Program Funkcjonalno-Użytkowy

Posiadamy już Program Funkcjonalno-Użytkowy,który jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. Dziękujemy spółce GMT za terminową realizację PFU. 20.08 br.odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym omówiono całokształt umowy z Generalnym Wykonawcą dla zadania pn.: ” Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie”. Zmierzamy do celu.